Σάββατο, Οκτωβρίου 24, 2009

Ποτέ το "πάντα" δεν ήταν συνεπές,

και Πάντα το "ποτέ" προδίνονταν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: