Τρίτη, Δεκεμβρίου 18, 2007

Quote.

Στην Θεωρία,

η θεωρία και η πράξη είναι τα ίδια πράγματα.Στην Πράξη,

Δεν είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: