Τρίτη, Σεπτεμβρίου 11, 2007

Η ώρα των δεσμεύσεων.

Θαθαθάθα, θάθαθα.

Θαθαθάθα, θάθα, θά, θάθα.
Θαθαθάθαθα. Θάθα θά, Θαθαθάθα θαθάθαθα θα, (θα) θαθάθαθα!

Θάθα.
Θα θα θαθά - θαθάθαθαθα θα - θα, θαθαθάθα θα θάθα.

Θάθα.
Θά, θα-θαθά....

Θαθά!