Κυριακή, Μαΐου 01, 2011

Reverse

Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)
Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση περί αναβάθμισης (δις)

Μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον σε τρις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: